Privātuma politika

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā SIA Letit apkopo, izmanto, kopīgo, aizsargā un apstrādā informāciju ar jūsu datiem.

1. Šajā vietnē iegūtos datus apstrādā SIA Letit, reģistrācijas numurs 40203269378.

2. SIA Letit konsultē un piedāvā tematiskās meditācijas emocionālas un garīgas labsajūtas atgūšanai.

3. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā SIA Letit ievāc un apstrādā šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, e-pastu, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.). 

4. SIA Letit izmanto Jūsu personas datus, piemēram, lai:

 • identificētu Jūs;
 • atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;
 • uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par piedāvātajiem produktiem/pakalpojumiem (piemēram, meditāciju ieraksti);
 • informētu Jūs par jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem), izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;
 • veicinātuuzņēmuma atpazīstamību;
 • sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;
 • administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
 • statistikas un biznesa analīzei;
 • mājaslapas uzturēšanai un attīstīšanai;

5. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

 • aizpildot kontaktinformācijas formu SIA Letit tīmekļa vietnē, lai sazinātos;
 • tieši sazinoties ar personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;
 • aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;
 • aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un konkursā;
 • izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;

marisp1.sg-host.com (turpmāk – Pārdevējs) Interneta vietnē ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un izsardzību.

6. Pārdevējs apstrādā tikai Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei un Pārdevēja leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

7. Pārdevējs nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Pārdevēja likumīgās intereses.

8. Pārdevējs glabā lietotāja datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, Pārdevēja vai Pircēja leģitīmo interešu realizēšanai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā) un Pārdevēja juridiskā pienākumuma pildīšanai attiecībā uz datu glabāšanu (piemēram, saskaņā ar likumā Par grāmatvedību norādītajiem dokumentu glabāšanas laikiem u.c.).

9. Par Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.

10. Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.

11. Visi strīdi starp Pārdevēju un Pircēju tiek risināti pārrunu ceļā un Latvijas Republikas tiesā.

12. Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@marisp1.sg-host.com

13. Sīkdatņu izmantošana 

  • Lai uzlabotu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē un analizētu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu, piemēram, kuras sadaļas izraisa vislielāko interesi, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazi teksta faili, kas saglabā noteiktu informāciju par lietotāja ierīci. Jums ir izvēles iespēja akceptēt sīkdatņu lietojumu vai atspējot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēršam uzmanību, ka atspējojot sīkdatnes, Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interaktīvās funkcijas, kas tiek piedāvātas.
  • Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA Letit izmanto funkcionālās un analītiskās sīkdatnes.
  • Funkcionālās sīkdatnes – ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.
  • Analītiskās sīkdatnes – analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.