Kas ir Tematiskā meditācija?

Kad esam nolēmuši apstāties

Dzīves steigā, esot nepārtrauktā kustībā, raizējoties, plānojot, organizējot, nereti rodas klusa, bet nepārvarama sajūta, ka ir pazaudēts … kontakts ar sevi pašu. Ka tā iekšējā balss un mūsu uzticamais pavadonis un nosvērtais sarunu biedrs, kas mēs esam katrs sev, ir kļuvusi par sīku, vārgu balstiņu, kuru ikdienas troksnī vairs īsti pat nevaram sadzirdēt. Kādu laiku tas mūs neuztrauc un netraucē, bet tad, arvien vairāk un vairāk, mūsos sāk sablīvēties stress, neizskaidrojams uztraukums, pat bailes, un rodas jautājumi, uz kuriem, garām skrejot, nav iespējams gūt atbildes. Sliktākajā gadījumā, mēs iegrimstam skumju, aizvainojuma, apnikuma mākonī, no kura izeju var izrādīties sarežģīti atrast. Labākajā gadījumā, mēs pieņemam lēmumu tiešā vai pārnestā nozīmē „apstāties“ vai vismaz „piebremzēt“, lai atgūtu spēju saklausīt, sadzirdēt, saredzēt, piedzīvot būtisko… svarīgo.

Kā sadzirdēt savu dziļāko balsi, sajust to īpašo, neaprakstāmo saikni ar savu augstāko Es, ko mēdz saukt arī par Avotu, Dvēseli, Dievu? Visbiežāk mēs to varam piedzīvot, atbrīvojot savu apzināto prātu, nepārtraukto analizēšanu un plānošanu, esot vienkārši klātesoši. Kā nonākt tuvāk pašam sev? Pieredze rāda, ka parasti cilvēks to piedzīvo, nododamies lūgšanām, meditējot vai ieejot hipnotiskā stāvoklī, kurā tiek atbrīvots apzinātais prāts.

Atbildes ir

Tematiskās meditācijas ietver sevī dažādu iedarbīgu metožu un tehniku kopumu, kas palīdz atslābināties, atbrīvoties un nonākt dziļākā kontaktā ar sevi, savu zemapziņu, tai pašā laikā fokusējoties uz kādu konkrētu ideju, domu, kurai nepieciešams risinājums, vai uz mērķi, kura piepildīšanai mēs varam izmantot daudzveidīgos un efektīvos resursus, kas atrodas katrā no mums.

Visbiežāk tieši pats atslābināšanās, apzinātas elpošanas process, klātesamība veicina šo „atgriešanos mājās“, pēc kuras lielākā daļa no mums tik ļoti ir noilgojusies. Tomēr, ja nepieciešama rūpīgāka iedziļināšanās, cēloņu izprašana, pozitīvu pārliecību stiprināšana konkrētu mērķu piepildīšanai, cilvēkam rāmajā meditācijā seko pavadonis, kas „padod roku“ un ir gatavs plecu pie pleca atbalstīt un stiprināt tos, kas ir gatavi uzsākt šo brīnišķīgo ceļu atpakaļ pie sevis, pie Avota, no kura mēs visi esam ieradušies šajā pasaulē. Kur jau ir visas atbildes, kur viss jau ir uzrakstīts.

Vai arī tu meklē atbildi?