Visnogurdinošākās cīņas un pretrunas netiek risinātas kaut kur kaujas laukā,…