mērķis

Pazaudējušies, nemotivētie, apjukušie, iestrēgušie.... izrādās, ka tik daudzi…