emotion

Lai sasniegtu jebkuru uz biznesu vērstu mērķi, vispirms ir nepieciešams saprast…