afirmation

Lai kā mēs brīžam šaubītos par afirmāciju jeb pozitīvu apliecinājumu spēku, mēs…