afirmation

Afirmācija kā mīlestības apliecinājums

Lai kā mēs brīžam šaubītos par afirmāciju jeb pozitīvu apliecinājumu spēku, mēs atzīstam, ka iesākumā bija vārds. Ar vārdu var piecelt un ar vārdu var nogalināt. Ne tikai ezotēriķi, bet nu jau arī neirozinātnieki apstiprina, ka regulāri atkārtotiem, mērķtiecīgiem vārdiem piemīt nenoliedzams spēks ceļā uz vēlamo rezultātu. Sportā, meditācijā, svara vērošanā, jebkura mērķa sasniegšanā pozitīvu afirmāciju lietošana var būt neatsverams atbalsts.

Bet šoreiz par atbalstu, ko mēs varam sniegt saviem līdzcilvēkiem, protams, ar reāliem darbiem, bet arī ar – vārdiem. Cik bieži mēs paši atzīstamies, ka bērnībā dzirdēta kritika turpina ietekmēt mūsu tālākās izvēles, un dažkārt pat ir vajadzīgi gadi, lai dziedinātos terapijā vai sevis izzināšanas procesā.  Tad kādēļ esam tik naski, apšaubot kāda varēšanu, izvēlēto mērķi vai izdošanos? Visticamāk mūsu atbilde būs vēlēšanās pasargāt – no vilšanās, sāpēm, neveiksmes.

Ļausim katram pašam izvēlēties ceļu, caur paļāvību un dziļāku izpratni, ka ikvienam no mums ir pieejami visi nepieciešamie resursi un zināšanas, lai piepildītu savu sapni. Nefiltrēsim citu izvēles caur savām pieredzēm un projekcijām. Tas ir brīnišķīgs veids, kā apliecināt savu mīlestību un atbalstu, sakot – tu vari, tev izdosies, tu esi tā vērts, tu esi pasargāts, tu esi … mīlēts.

Pozitīvas afirmācijas veltīšana līdzcilvēkam ir kā apstiprinājums mūsu rūpēm, ieinteresētībai, atbalstam un mīlestībai. Un pat ja pēc laika viņš var piemirst konkrētus vārdus, ko viņam teicām, cilvēks nekad neaizmirsīs to, kā viņu stiprinājām un palīdzējām justies mīlētam un svarīgam.

Pozitīvi, īpaši radīti un piemeklēti apliecinājumi ir Tematiskas, vadītas meditācijas neatņemama sastāvdaļa, ka palīdz pietuvoties mērķiem, kas iesākumā šķita gandrīz neiespējami.  Vārdam ir spēks.

 

 

Photo by guille pozzi on Unsplash