values

Vai esat sevi pieķēruši sarunas laikā ar labu draugu vai tuvinieku, vai jebkuru…

Visnogurdinošākās cīņas un pretrunas netiek risinātas kaut kur kaujas laukā,…