Positive afirmations

Cik spēka ir pozitīvām afirmācijām?

Jebkuras tematiskas meditācijas būtiska sadaļa ir pozitīvas afirmācijas vai apliecinājumi, kas palīdz sadziedēt, motivēt, spēcināt, mierināt. Šos apliecinājumus ir vērts izrakstīt, izvietot sev ikdienā redzamās vietās un ik pa brīdim sev atkārtot.

Mūsu zemapziņā mītošās negatīvās atmiņas un uzskatus, kas iegūti dažādu dzīves pieredžu rezultātā, nevar vienkārši izdzēst. Bet tos ir iespējams transformēt, pārveidot par pozitīvām pārliecībām, kas turpmāk nevis bremzēs un nomāks, bet uzmundrinās un dos spēku piedzīvot vēlamos dzīves scenārijus.

Mūsu zemapziņa aktīvi uztver visu apkārt notiekošo, un tā dzird burtiski: tas nozīmē, ka, ja kāds mūs apsaukā, piemēram, par nejēgu, tā tūlīt sāk analizēt šo kritiku kā ko patiesu un var palaist arī dziļākas paškritikas programmas, kaut ar apzināto prātu saprotam, ka citu domas ir tikai viņu domas.

Bet tā ir arī laba ziņa – mēs varam, atkārtojot vēl un vēlreiz, savai zemapziņai dot jaunus, pozitīvus impulsus, kas pamazām var nomainīt mūsu ierastās domu formas un darbošanās veidu. Pašlaik šie procesi daudz tiek pētīti arī neirozinātnē, kā pozitīva doma, pārliecība var radīt īpašu vibrāciju un mainīt enerģiju gan mūsos pašos, gan ap mums. Turklāt, veidojot jaunus neironu savienojumus smadzenēs, kas ietekmē gan mūsu mentālo, gan fizisko labbūtību.

Bieži ir jūtama skepse un šaubas par pozitīvo afirmāciju reālo spēku un iedarbību. Sak, tā jau tāda mākslīga sevis programmēšana. Bet tad vienmēr pajautāju: cik reizes dienā tu sev izsaki šo jauno, pozitīvo apliecinājumu? Nu labi, trīs…. Un cik reizes dienā tu sevi kaut nevilšus kritizē, šaubies par savu varēšanu, cik reizes dienā tu domās pārstrādā dažādus negatīvus iespējamos scenārijus? Šī attiecība izsaka visu.

Pozitīvi apliecinājumi, afirmācijas, vēlamā, izsapņotā vizualizēšana ir gan tematiskas meditācijas, gan ikvienas apzināti nodzīvotas dienas būtiska sastāvdaļa. Tās ir kā palaidējmehānisms sevis atdzīšanas un dziedināšanas programmai, ko palaižam savā zemapziņā, un kas tālāk pārņem mūsu apzināto prātu un rada jaunu, spēcīgu enerģiju reālām pārmaiņām.