intuition

Kā sadzirdēt sirdsbalsi?

Vai atbildes un vīzijas, ko saņemu meditācijas laikā, rada mans prāts, intuīcija vai vēl kas augstāks, kam esmu pietuvojies? Šādi jautājumi pēc Tematiskas, vadītas meditācijas rodas bieži, lai neteiktu – tas notiek vienmēr. Patiešām, no kurienes relaksētā, nomierinātā apziņā ienāk dažkārt pārsteidzoši personāži, atziņas un idejas?

Ikdienā visi pārsvarā dzīvojam ego iespiestos rāmjos: kādam man jābūt, kam man jāatbilst, kas jāsasniedz, kas ir pareizi un tīri neapzināti nemitīgi rūpējamies par to,  ko citi par mums padomās vai kādā gaismā ieraudzīs. Turklāt mūsu zemapziņa, kura primāri pārvalda, kā jūtamies un kā rīkojamies, nemitīgi “pasviež” spriedumus, kas balstīti negatīvās pagātnes pieredzēs, to laikā iegūtās pārliecībās un domāšanas kļūdās, ko nereti dēvējam par pieredzi.

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ ir vērts pievērsties apzinātības aktivizācijas tehnikām un, protams, meditācijai, ir iespēja pārkļūt pāri iedomātiem vai reāliem apzinātā prāta šķēršļiem un pietuvoties dziļākas gudrības, intuīcijas, Dieva, lai kā mēs to sauktu, avotam. Šis avots ir pieejams ikvienam, ja vien mūsos ir radusies patiesa vēlme iet dziļumā un dzīvot jēgpilnāku un, jā, drosmīgāku, dzīvi. Dzīvi, kurā atslēga uz piepildījumu ir sirdsapziņa un godīgas, mīlestības pilnas attiecības ar sevi.

Ar katru reizi, arvien vairāk un vairāk, atbrīvojot un nomierinot apzināto prātu, apkārtējie “trokšņi” mazināsies, un tu spēsi piekļūt tuvāk savai sirdij, sadzirdot tās kluso, mierīgo, mīlestības pilno balsi. Sirdsbalsi.