Vai-man-der-tematiskas-meditacijas

Vai man der Tematiskās meditācijas?

Ja vien ir patiesa vēlēšanās mainīties

Tematiskās meditācijas, kas balstītas uz konkrēta cilvēka vajadzībām un situācijas izpratni, var un ir daudziem palīdzējušas samazināt uztraukuma un baiļu simptomus, nomāktību, motivācijas trūkumu, kā arī veicinājušas vispārējās labsajūtas un veselības uzlabošanos. Turklāt tās var būt iedarbīgs instruments, ja cilvēkam ir vajadzīga papildus motivācija un atbalsts konkrētu mērķu sasniegšanā, piemēram, uzlabojot sasniegumus sportā, esot ceļā uz optimālu svaru vai kārtojot svarīgu testu vai eksāmenus.

Ikvienam ir iespējams nonākt saskarē ar savu zemapziņu, ja tiek atbrīvots apzinātais prāts un mūžīgā “pļāpu kaste”, kas ir kā modrs gans starp mūsu apziņu un zemapziņu: tā komentē jebkuru mūsu lēmumu, darbību, dod mums padomus, kas balstīti zemapziņas pieredzēs. Tādēļ cilvēki mēdz sūdzēties, ka ir grūti patstāvīgi nonākt meditatīvā stāvoklī un noklust, jo prāts nepārtraukti “piespēlē” tēmas, kuras traucē atslābināties.

Labklājības un miera atslēgas ir

Tematiskās meditācijas ietver metožu kopumu, kas sākumā nomierina apzināto prātu, kurš meditācijas laikā it kā atkāpjas, dodot vietu zemapziņai, kurā atrodas mūsu atmiņa (kura patiesībā ir faktu un mūsu individuālās uztveres apvienojums), mūsu emocijas, pārliecības, radošā gudrība. Mūsu zemapziņā atrodas faktiski visu mūsu pieņemto lēmumu, izraisīto situāciju, garastāvokļa, veselības atslēgas.

Labā ziņa ir tā, ka zemapziņā esošās pārliecības un atmiņas, kas traucē mūsu labsajūtai, bremzē mūsu mērķu piepildīšanos, turpina mūs sāpināt atkal un atkal, ir iespējams mainīt! Un tas ir iespējams ikvienam, ja vien ir patiesa vēlēšanās mainīties un piedzīvot nozīmīgas, iekšējas pārmaiņas, kurām nenoliedzami sekos arī ārējās.

Esot meditatīvā stāvoklī, ir iespējams sadzirdēt savu iekšējo balsi, savu augstāko es, vai varētu pat teikt “pieslēgties” Visuma apziņai un prātam, lai atrastu svarīgas atbildes, lai sajustos īpašs, mīlēts un vienmēr pasargāts, lai pietuvotos saviem patiesajiem dzīves uzdevumiem, kuri atnes piepildījuma, gandarījuma, pateicības un dziļa iekšēja miera sajūtu.

Mieru un piepildījumu var piedzīvot ikviens. Tici, šis ceļš ir uz labāku dzīvi ir iespējams arī Tev.