yellow arrow road sign

Kādos gadījumos labāk der izaugsmes treneris?

Ja cilvēkam ir vajadzīgs iedrošinājums vai palīdzība skaidrāk nodefinēt personīgus vai ar darbu saistītus mērķus, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti vai strādādu efektīvāk, iespējams, labāk var palīdzēt izaugsmes treneris jeb koučs, kurš pratīs cilvēku izvest neatbildētu jautājumu un šaubu gūzmai, saskatīt risinājumus, iedrošināt skaidrāk saskatīt un nodefinēt izaugsmes vīziju un mērķus, uz ko jāvirzās, lai dzīvotu gandarījuma un prieka pilnāku dzīvi.

Izaugsmes treneris kopīgi izanalizēs esošos vai iespējamos izaicinājumus, izstrādājot darbības plānu, lai sasniegtu klientam vēlamo iznākumu, turklāt akcentējot un strādājot ar tām rakstura iezīmēm vai personības šķautnēm, kuras bremzē šo mērķu sasniegšanu.

Gadījumos, ja tomēr, realizējot izstrādāto darbības plānu dzīves kvalitātes uzlabošanai, ir jūtama iekšēja pretestība, prokrastinācija, vilšanās, sevis vainošana, pašnovērtējuma problēmas, ir vērts “ieklausīties sevī” un izprast, kādās ierobežotās pārliecībās, priekšstatos par sevi, negatīvās pieredzēs sakņojas šie uzskati, kas neļauj piepildīt savas dzīves mērķus vai patiesos uzdevumus.

Tematisko meditāciju sesiju laikā ir iespējams atvērt durvis uz savu dziļāko būtību, kur atrodas visas cilvēka pieredzes, atmiņas, emocijas, lai atrastu un transformētu tās pārliecības par sevi vai par pagātnes notikumiem, kuri bremzē un traucē piedzīvot ārējas pozitīvas pārmaiņas.
Nav izslēgts, ka darbs ar izaugsmes treneri un iekšējo pārmaiņu veicināšana tematisko meditāciju sesijās var notikt paralēli, tādejādi veicinot intensīvāku sevis sakārtošanas darbu dzīves kopējās kvalitātes uzlabošanai.

Personīgās izaugsmes gaitu var aktivizēt vai atbalstīt arī konkrētam cilvēkam īpaši sagatavots tematiskas meditācijas ieraksts, ko regulāri klausīties pozitīvu iekšēju pārmaiņu radīšanai un veicināšanai. Un vienkārši mīlestības, pateicības, atbrīvotības un dziļa iekšēja miera sajūtu aktivizēšanai un nostiprināšanai.